Enda

eit par

lommetøfler.

Desse

er

Tutten sine

i og med

at

det var

hennar

garn

eg

brukte

opp.

Advertisements