Velkommen til min nye hobbyblogg! Etter litt kluss og misnøye med blogspot har eg no flytta den hit til wordpress istaden. Innhaldet kjem til å vere det same, men eg har foreløpig kutta ut scrapping og baking. Kanskje det dukkar opp att.

Både sida og adressa er nesten det same som før, berre at blogspot er bytta ut med wordpress. Altso kathrinesiverd.wordpress.com.

Eg har flytta over eit par av dei siste innlegga på den forrige bloggen for at det ikkje skulle vere heilt tomt her når eg starta. Det kjem fleire nye i løpet av dei neste dagane.

Takk for besøket. 🙂

Advertisements